Olathe Chestnut Oiled Latigo Chestnut Remuda - CB6

Olathe Boot
$380.00
  • VAMP Leather: Chestnut Oiled Latigo
  • Top Height / Leather: 13" Chestnut Remuda
  • Toe (as pictured): Cutter
  • Heel (as pictured): No. 4D
  • Sole (as pictured): F1 with Neo Midsole
  • Style: #CB6